Ying Yang

In het oude China heeft het gebruik van kruiden altijd een centrale plaats ingenomen wanneer het gaat om de gezondheid en de preventie van ziekten. Artsen spelen daarbij een belangrijke rol, op hen rustte de plicht de mens gezond te houden, en wanneer ze daarin niet slaagden werd hen dat aangerekend en kregen ze geen vergoeding.

Dr. Chen is een beroemd deskundige op het gebied van kruiden en de oprichter van Sunrider International. Aan de toepassing van zijn inzichten liggen duizenden jaren van onderzoek ten grondslag. Daarbij is aangetoond dat wanneer aan het lichaam de juiste combinatie van volwaardige voeding wordt gegeven het de mogelijkheid heeft door middel van voortdurende regeneratie zichzelf in balans te brengen en te houden.

Door deze onderzoeken werd tevens ontdekt welke SOORTEN VOEDSEL het meest heilzaam zijn voor het lichaam en de processen die zich erin afspelen.

REGENERATIE

Kies voor ‘Top’ gezondheid Door: dr. Douglas
Waarom kiezen mensen voor SUNRIDER producten? In feite zijn er drie niveaus te onderscheiden op grond waarvan mensen keuzes maken als het om voedingspatronen gaat.

Niveau 1 – ZIEKTE & IMBALANCE:
In de huidige westerse samenleving bestaat een overvloed aan voedsel waarvan nauwelijks enige opbouwende en voedende waarde uitgaat. Ziekten kunnen soms het gevolg zijn van slechte voedingsgewoontes zeker als dit gepaard gaat met een ongezonde levensstijl (overgewicht). Disbalans en het ontstaan ervan hangen daarom sterk samen met onze eet- en drinkgewoontes, maar tevens van de mate waarin de mens zich actief beweegt. Te weinig beweging is funest voor de fysieke conditie van het lichaam. Daarnaast spelen andere zaken een negatieve rol op de fysieke gezondheid van de mens, zoals een overmatig gebruik van suikers, koffie, roken, het gebruik van verkeerde vetten, voedingsmiddelen die conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen bevatten, voedsel uit blik, een slechte kwaliteit van het water, het gebruik van kunstmest en chemicaliën. Door onze gewoontes is het vaak moeilijk om van het gebruik van deze producten af te zien en ze te laten voor wat ze zijn: voeding die in niets bijdraagt aan het welzijn van de mens.

Niveau 2 - ONDERHOUD:  
Wanneer mensen besluiten om gezonder te willen leven, is vaak één van de eerste veranderingen dat ze meer groente en fruit gaan eten. Vaak gaan ze ook aan sport doen. Soms zullen ze ook vitamines en kruiden gaan gebruiken, ze merken dat ze hierbij baat hebben, maar ze kunnen gemakkelijk terugvallen in oude patronen omdat de veranderingen die ze hebben aangebracht op het niveau van ’onderhoud’ liggen. Ze ’vernieuwen’ het lichaam niet, maar onderhouden het alleen beter dan ze voorheen deden. De kwaliteit van de grond waarop groeten, planten worden verbouwd speelt een belangrijke rol. De toestand van die grond is vaak slecht en sommige essentiële bouwstoffen ontbreken, zoals selenium dat in de bodem niet meer voorkomt. Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat sommige groentes nog maar 10 procent van de bouwstoffen bevatten, die er 50 jaar geleden in voorkwamen. Maar ook met een gezondere en volwaardiger voeding krijgt het lichaam niet alle voedingsstoffen die het echt nodig heeft om zich geheel te vernieuwen.

Niveau 3- REGENERATIE & TOP GEZONDHEID:
Op dit niveau creëren we een omgeving waarin het lichaam zichzelf kan vernieuwen en opbouwen zodat het optimaal kan functioneren. Dit ’programma’ is al in onze genen opgenomen, maar kan pas optimaal worden uitgevoerd wanneer we ervoor zorgen dat ons lichaam de basismaterialen krijgt die het nodig heeft. Deze basismaterialen zijn de ’brandstof’ en bouwstoffen voor nieuwe cellen, daarnaast zorgen ze voor de afvoer van afvalstoffen en voor een goede onderlinge afstemming van alle organen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan begint het lichaam zichzelf te vernieuwen en te regenereren, het wordt daadwerkelijk jonger!
Hierdoor kan de disbalans die tot ziekte leidt ook worden opgelost en kunnen in bepaalde gevallen ziekten worden genezen. Om dit regenererende vermogen van het lichaam te creëren moet het worden voorzien van de beste kwaliteit voeding en dat in de juiste samenstelling en hoeveelheid.

Waarom kiezen we nog voor onderhoud als wij over deze middelen kunnen beschikken.

Het is belangrijk te weten waar en door wie deze optimale kwaliteitsproducten worden vervaardigd. Regeneratie van het lichaam en zijn organen is het doel dat dr. Chen van meet af aan voor ogen stond bij het onderzoek naar de goede kruidencombinaties voor de verjonging van het lichaam. Om die combinaties te maken is diepgaande kennis van het menselijk organisme en van kruiden noodzakelijk. Het lichaam is zeer gecompliceerd en geen enkele plant, noch enig voedingsgewas is perfect in zichzelf. Het moet in evenwicht worden gebracht met andere kruiden om optimaal in het lichaam te kunnen werken.

In China wordt al duizenden jaren onderzoek verricht naar optimale voeding voor het lichaam. Er is een denkwijze ontwikkeld, waarbij kan worden nagegaan welke kruiden goed bij elkaar passen, dat wil zeggen elkaar in hun werking aanvullen en zodoende evenwicht brengen tussen belangrijke organische systemen en het niveau waarop deze functioneren.

Dr. Chen is een groot deskundige op het gebied van kruiden, hij weet als geen ander hoe kruiden moeten worden verwerkt en welke werking ze op het lichaam hebben. Je kunt de werking van deze principes zelf ondervinden door van Sunrider-voeding een onderdeel te maken van je eigen levensstijl.

REGENERATIE, HOE WERKT DAT?
Dr. James R. Douglas sprak in de ’tape of the month’ van september 1996 over de werking van het regeneratieprincipe. Wanneer we in de spiegel kijken, lijkt ons lichaam er elke dag hetzelfde uit te zien. In werkelijkheid vertoont ons lichaam echter meer overeenkomst met een steeds stromende rivier dan met een nimmer veranderende rots. Ons lichaam wordt namelijk voortdurend hersteld en nieuw opgebouwd. Dit proces vindt plaats door onze ingebouwde intelligentie die vanuit de hersenen en genen wordt aangestuurd.

Het tempo waarin deze vernieuwingsprocessen plaatsvinden is verbazingwekkend. In ons spijsverteringssysteem worden elke 5 minuten werkcellen van de maag en dikke darm vervangen. Spieren in de maagwand en darmen worden elke 3 tot 4 dagen vervangen door nieuwe spieren. Hetzelfde gebeurt met de huid.

Deze vervanging vindt cel voor cel plaats: oude cellen sterven af en nieuwe worden aangemaakt.

Daarnaast wordt de chemische samenstelling van onze genen voortdurend vervangen. In onze chemische genetische omgeving is er niets dat overeenkomst vertoont met de toestand van een jaar daarvoor.

De kwaliteit van de nieuwe bouwstoffen bepaalt de kwaliteit van onze cellen en deze is op haar beurt een graadmeter voor ons gevoel van welbevinden. Ons lichaam doet zijn best zichzelf opnieuw op te bouwen met de bouwstoffen die we toedienen. Wanneer we de kwaliteit van deze bouwstoffen verbeteren, verbeteren we daarmee de regeneratie. Wanneer in de loop der tijd bepaalde bouwstoffen gaan ontbreken, leidt dat tot disharmonie, waardoor ziekten kunnen worden veroorzaakt. Dat is de reden waarom men in China zegt dat honger en ziekte hetzelfde zijn.

Gedurende zijn jaren van onderzoek vond dr. Douglas geen betere en hoogwaardiger bron van bouwstoffen en plantaardige enzymen dan de kruidenvoeding van Sunrider.

De grote verscheidenheid aan planten in de SUNRIDER producten en het feit dat al die producten worden samengesteld volgens het regeneratiebeginsel en de yin yang- filosofie, waarbij elk proces naar volstrekte balans tendeert, is de reden dat dr. Douglas SUNRIDER producten aanbeveelt aan iedereen die de kwaliteit en duur van zijn leven wil verbeteren.

Lees verder...