De beheerder van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De beheerder van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De beheerder van deze website behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Dit is geen publicatie van Sunrider International en zij heeft daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website.

De volgende namen zijn handelsnamen van Sunrider:

TOP, JOI, ISE, Prime Again, Assimilaid, Conco Alpha 20 C, Lifestream, NuPlus, Calli, Evergreen, Fortune Delight, Quinary, Liqui-Five, Sport Caps, Vitalite Sunbar, Electrosport, Vitaspray, Vitataste, VitaDophilus, VitaFruit, Suncare, Sunny Fresh, Vitashake, Veros, Men's Formule, Bella, Beauty Perl, Sunbreeze, KANDESN, OI-LIN.